Bouwen aan een toekomstgerichte basisschool

De zoekterm 21ste eeuwse vaardigheden levert in Google
vandaag (mei 2016) ongeveer 61.000 resultaten op. De
Engelse term 21th century skills geeft 138.000 hits. Daaruit
kan je afleiden dat de aandacht voor deze vaardigheden,
zowel in het Nederlandstalig gebied als internationaal, een
trend is.